Exporteren is een feest, houden zo
Nieuws

Add Export Import  verkoopt onder de handelsnaam AddCleanWaterNow met ingang van 1 juni 2011 de Naïade van producent Nedap. De Naïade is een apparaat voor het zuiveren van water met een capaciteit van 3500 liter water per dag en werkt op zonenergie en dat voor een kostprijs van minder dan €0,001 per liter. Voor specificaties van de Naïade verwijs ik u naar de pagina waterzuivering en sanitatie en naar de website www.nedap-naiade.com  

Publicatie over Verantwoord Maatschappelijk Ondernemen van Add Export Import Consultancy . verschenen in diverse noordelijke kranten. Bedrijfsadviseur Wim de Haan: ‘Aan duurzaamheid moet je wereldwijd werken’  

TYTSJERK – Bedrijfsadviseur Wim de Haan wordt gedreven door een persoonlijke missie. Hij wil zijn steentje bijdragen aan een duurzame maatschappij. Wereldwijd. Zijn bedrijf Add Export Import Consultancy brengt hem in contact met een brede groep ondernemingen. Hij adviseert Nederlandse bedrijven, maar steunt daarnaast leerprojecten en ondernemingen in arme landen. Altijd met maatschappelijk verantwoord ondernemen in het achterhoofd.  Hoe krijgt maatschappelijk verantwoord ondernemen een rol in uw advieswerk? ‘Bedrijven schakelen mij in voor praktisch advies over bijvoorbeeld logistiek. Je betreedt een nieuwe wereld buiten de landsgrenzen, zeker als je zaken wilt doen buiten Europa. Daar gelden andere spelregels. Ook als het gaat om verantwoord ondernemen. Ik maak bedrijven daar bewust van. Wie is je leverancier? Hoe duurzaam zijn je grondstoffen? Hoe worden producten gemaakt in het land van herkomst? Een kwestie van vragen stellen en waar mogelijk alternatieven bieden.’ ‘Nee, niet als je vecht voor je bestaan. Daarom vind ik het zo belangrijk om mensen in die landen te helpen bij het opzetten van leerprojecten of bedrijven. Geen instant hulp, maar een basis leggen voor een beter leven. Wij zijn daarbij wél in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor mens en milieu. Een balans te zoeken. Het begint bij mensen te vragen wat ze zelf willen, hoe zij hun toekomst zien. Daarbij kunnen wij aangeven hoe belangrijk het is voor je omgeving te zorgen als je zelfvoorzienend wilt zijn. Dat bewustzijn is een begin.’ ‘Je moet in kleine stappen denken. Als je eerst de economie stimuleert, verhoog je de levensstandaard en komt er vanzelf meer oog voor educatie, gezondheid en het milieu. Dat evenwicht kan er niet vanaf het begin zijn. Je tast bovendien de grenzen van het verantwoord ondernemen af. Als meiden van vijftien jaar zelf al een kind hebben en hard werken om het hoofd boven water te houden, is dat dan kinderarbeid? En wanneer is corruptie onacceptabel? In Nederland komt ook corruptie voor, maar dan is het wat netter verpakt. Je moet binnen de mogelijkheden oplossingen zoeken.’  Terwijl we hier zulle hoge eisen stellen... ‘Hier schiet de controlemanie en de bescherming van de markt misschien wel te ver door. Kwaliteit en duurzaamheid zijn belangrijk, maar zo krijgen landen met een achterstand helemaal geen kans meer. In gastcolleges en studieprojecten probeer ik daarom ook studenten te inspireren tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is niet alleen zélf goed bezig proberen te zijn, maar ook anderen de kans geven. Het kost geld, tijd en een lange adem om met eenvoudige hulpmiddelen in arme landen de economie te stimuleren, zeker op een manier die verantwoord is. Ik probeer daar een bijdrage aan te leveren. Door lokale projecten in het buitenland op te zetten, maar ook door via import en export verbindingen te leggen tussen bedrijven in Nederland en in armere landen. Duurzaamheid is alleen haalbaar als we er wereldwijd aan werken.’        

Voor projecten in het buitenland werkt Add Export Import Consultancy nauw samen met diverse specialisten. Op deze manier kunnen wij binnen één adviestraject, meerdere aspecten belichten. Hierbij kunt u denken aan marktonderzoek, productmarketing, verkoop, logistiek, financiën, matchmaking en het begeleiden van subsidieaanvragen, maar ook het overbrengen van kennis die vaak ontbreekt. Belangrijke drijfveer voor onze input is het succesvol realiseren van groeikansen voor de Nederlandse partner, rekening houdend met het perspectief van de lokale bevolking. Dit geeft opdrachtgevers de mogelijkheid om concreet invulling te geven aan het streven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.  

Wij zien voor Nederlandse bedrijven met name in zgn “emerging markets” grote kansen. Eén van die markten is Afghanistan. Hier onderhouden wij zeer goede persoonlijke contacten met allerlei relevante instanties. Diverse ministeries, ondersteunende overheidsdiensten, locale banken, hulporganisaties en locale ondernemers. Door relaties met diverse Nederlandse (overheid)instanties, banken en specialisten kunnen we bedrijven op gang helpen bij het opstarten en verder ontwikkelen van activiteiten in  “emerging markets”.    

Wij kunnen u ondersteunen in het opzetten van uw bedrijfsactiviteiten in Afghanistan. Zowel in lokale productie, locale en internationale handel van locaal geproduceerde producten en halffabricaten.De EU heeft voor producten uit Afghanistan een speciaal invoertarief namelijk 0%  wat het voor u als ondernemer aantrekkelijker maakt om hier uw productie op te zetten dan wel producten uit dit land te importeren. 

Onze missie: Contribute to peace and stability in Afghanistan by stimulating and creating international co-operation to develop the local private sector as a basis for further growth  

Op welke terreinen wij u kunnen ondersteunen vindt u onder netwerk. De website houdt u van onze activiteiten op de hoogte en voorziet u van nieuws. Verder hebben wij een aantal voor de export belangrijke links verzameld. Met onze slagzin IF IT IS TO BE    IT IS UP TO ME willen we u uitdagen. Heeft u vragen of opdrachten schroom dan niet, maar neem direct contact met ons op via telefoon of E-mail.  Er is meer mogelijk dan u denkt. een land waar heel veel kansen liggen voor het Nederlandse bedrijfsleven.  

 Add Export Import Consultancy wordt door FENEDEX, de export expert, ingezet als cursusleider en inleider bij zowel algemene trainingen als Incompany trainingen door het gehele land. De Incompany traingen hebben o.a. plaats gevonden bij Acheson in Scheemda, Fresenius in Emmer-compascuum, Syngenta in Enkhuizen, Nedap in Groenlo, Saba Dinxperlo. Ropeblock Oldenzaal.

De komende maanden staan diverse trainingen, export binnendienst, documenten bij export en export van A tot Z op het programma, zie ook www.exporttrainingen.nl . Naast de trainingen worden ook adviezen gegeven om de organisatie rond de export te verbeteren.      

Voor m.n. de Hogeschool NHL in Leeuwarden zijn de afgelopen jaren uitgebreide trainingen verzorgd en tentamens opgesteld welke te maken hebben met internationale handel. Ook het lopende jaar vinden daar weer trainingen plaats. Ook voor Stenden University en van Hall Larenstein beiden in Leeuwarden worden korte trainingen verzorgd.      

Voor het CBI in Rotterdam heeft Add Export Import Consultancy  onlangs een module geschreven over het logistieke en financiële traject voor exporteren vanuit Peru naar de EU. In Lima, Peru, is vervolgens de module besproken en geïmplementeerd bij het opleidingsinstituut van een grote ondernemersvereniging genaamd ADEX.      

In Angola zijn we samen met Best Water International Firm (BWIF) actief betrokken bij projecten in de voorziening van schoon drinkwater       

Voor diverse andere bedrijven worden korte cursussen gegeven, mogelijkheden onderzocht tot het verlagen van invoerheffingen, betalingszekerheden beoordeelden ondersteuning verleend bij het betreden van nieuwe markten.   Voor instituut Clingendael in den Haag werd een bijdrage geleverd aan het Kennisnetwerk Vrede Veiligheid en Ontwikkeling in Fragiele staten zoals Afghanistan.       

Voor het project CLIENT van het ministerie van Landbouw heeft Add Export Import Consultancy  zijn bijdrage geleverd in het ontwikkelen van het systeem namens de Nederlandse zuivel