Opleiding Exportmanagement? Fenedex
Netwerk
 

Het netwerk van Add Export Import Consultancy  bestaat uit langdurige contacten met:

   1.
Internationaal werkende banken in Nederland en daarbuiten
   2. Dienstverleners op gebied van opmaak en controle van alle documenten
   3. Gezondheidsdiensten
   4. Douane
   5. Wereldwijd opererende inspectiemaatschappijen
   6. Ministeries die diensten en activiteiten aanbieden voor export en import
   7. Transportbedrijven
   8. Hogescholen
   9. Dienstverleners op gebied van export en import

Banken
Add Export Import Consultancy heeft tientallen jaren ervaring met het internationale betalingsverkeer,accreditieven (letters of credit) en diverse soorten garanties.
Door de jarenlange intensieve contacten met banken in Nederland en daar buiten , de onafhankelijke opstelling, kan Add Export Import Consultancy voor u een passende oplossing zoeken in het internationale woud van betalingsmogelijkheden en onmogelijkheden.
Mogelijk heeft uw huisbankier geen passende oplossing, in dat geval zoekt Add Export Import Consultancy voor u een passend alternatief bij een andere bank opdat u toch uw transactie kan uitvoeren tegen minimale risico’s.
terug omhoog

Dienstverleners
Door de vele exporten en importen, waarbij Add Export Import Consultancy betrokken is geweest en nog is, heeft zij veel informatie over de opmaak en het verkrijgen van documenten en specifieke certificaten opgedaan.
Ook voor legalisatie en certificering kan worden gezorgd.
Indien er mogelijkheden zijn tot het verkrijgen van exportsubsidies of het gebruik van actieve veredeling en daarmee minder invoerrechten te betalen kan Add Export Import Consultancy de helpende hand bieden.
Om dit zo efficiënt mogelijk te doen heeft zij afspraken met diverse specialisten op dit gebied.  
terug omhoog

Gezondheidsdiensten
Van het begin af aan heeft Add Export Import Consultancy goede contacten onderhouden met de diverse (semi) overheidsdiensten die onze gezondheid bewaken en kan hierdoor behulpzaam zijn met het verkrijgen van de benodigde exportcertificaten.
terug omhoog

Douane
Hierin is Add Export Import Consultancy thuis, zowel door eigen ervaring als door uitstekende contacten met specialisten op dit gebied.
Hierdoor kunnen direct of indirect advies of diensten worden geboden op gebied van:

  •       Informatie Sagitta, het elektronische douane aangiftesysteem 
  •       Opmaak van douanedocumenten en het doen van aangifte
  •       Importlicenties indien vereist
  •       Bepalen goederencode
  •       Informatie op heffingen bij import (ook derde landen)
  •       Contacten met de douane

terug omhoog

Inspectiemaatschappijen
Add Export Import Consultancy heeft door de jaren heen, door nauwe samenwerking, uitstekende relaties opgebouwd met de grote inspectiemaatschappijen.
Wij kunnen u dan ook prima helpen indien voor uw export of import controle door een dergelijke maatschappij wordt gewenst.
terug omhoog

Transport
Add Export Import Consultancy kan u adviezen geven over de te hanteren verpakking bij export en de te gebruiken tekst op (consumenten)verpakkingen.
Tevens kan Add Export Import Consultancy u adviseren op het gebied van transport.
Wat is de juiste vervoerswijze, over zee, over land, door de lucht, per koerier, gekoeld, bevroren, op pallets, in containers etc..
Zijn er nog bepaalde beperkingen m.b.t. gewicht etc..
terug omhoog

Ministeries
Diverse Ministeries zijn met hun diensten direct of indirect betrokken bij uw export of import.
Add Export Import Consultancy weet de weg en kan voor u informatie verkrijgen en verzamelen.
 
terug omhoog

Educatie
Add Export Import Consultancy verzorgt (gast)colleges op hogescholen  waarbij de praktijk in de internationale handel op logistiek en financieel gebied aan de orde komt.Ook voor bedrijven en organisaties kan Add Export Import Consultancy een eerste kennismaking met Export verzorgen.
Ook maakt Add Export Import Consultancy deel uit van het adviescomité van de International Business and Management Studies (IBMS top of Holland), IBL en Applied Business Administration van Stenden.
Daarnaast maakt Add Export Import Consultancy deel uit van het docententeam van Fenedex, de particuliere organisatie van en voor het exporterende / expanderende bedrijfsleven.

Wij verzorgen vrijwel iedere week trainingen voor Fenedex en of begeleiden deze
terug omhoog

Stimulering
Add Export Import Consultancy ondersteunt beginnende exporteurs / ondernemers die in derde landen activiteiten willen ontplooien zodat de lokale bevolking op eigen benen kan staan. 
terug omhoog